Mọi sản phẩm mua tại website signoristore.com đều áp dụng chính sách bảo hành vì quyền lợi người tiêu dùng.

Thời gian bảo hành: 2 năm ­*

*: Trong trường hợp đặc biệt, sản phẩm sẽ được áp dụng chế độ bảo hành riêng biệt

  1. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH:
  2. Sản phẩm được bảo hành miễn phí nếu hội đủ những điều kiện sau:

Sản phẩm bị lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất
Còn trong thời gian bảo hành

  1. Những trường hợp không được bảo hành hoặc phát sinh phí bảo hành

Vi phạm 1 trong những điều kiện bảo hành miễn phí ở mục 1.
Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi người sử dụng, và lỗi hư hỏng không nằm tromg phạm vị bảo hành.

  1. THỜI HẠN BẢO HÀNH:

Thời gian bảo hành 2 năm 

Thời gian bảo hành được tính từ ngày mua

III. TRUNG TÂM BẢO HÀNH:

Tất cả sản phẩm của signoristore.com đều được bảo hành. Thông tin trung tâm bảo hành được ghi rõ trong phiếu bảo hành kèm theo sản phẩm. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với cửa hàng bảo ghi trên phiếu bảo hành.

Với bất kỳ thắc mắc, quý khách vui lòng liên hệ với signoristore.com theo thông tin sau:

Điện thoại: 0985519830
Email: signoristore@gmail.com